Kategori Regresyon

Regresyon terapi yetişkin dönemde yaşadığımız duygusal, zihinsel ya da bedensel sorunlarımızın kök Kaynağının erken çocukluk dönemi-anne karnı dönemi ve hatta atalarımızdan gelen epigenetik
kodlamalara kadar uzandığını varsayan bir terapi şeklidir.

Öfke

Öfke en genel anlamıyla istemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda verdiğimiz doğal birtepkidir.Ayrıca öfke duygusu salt insanoğluna özgü bir duygu da değildir.Hayvanlar da kendisi için tehdit olarak algıladığı durumlarda saldırganlaşabilir. Peki o zaman son derece normal bir duygu olan öfke ne zaman…

Herkesin bugünü etkileyebilecek geçmiş acıları vardır.

Regresyon terapisi, bir terapistin kişiyi bilinçaltına gömülü olayları hatırlamaya yönlendirdiği bir psikoterapi şeklidir. Regresyon terapisinin amacı, bastırılmış duyguları bilinçli bir duruma getirmek ve sonra onları serbest bırakmaktır. Regresyon terapisi, kişinin telkinlere açık olduğu trans benzeri bir durum olan hipnozu içerebilir.Regresyon…

Regresyon Terapisi Nedir?

Regresyon terapisi, insanları bilinçaltına gömülmüş geçmiş olayları ve travmaları hatırlamaya yönlendiren bir psikoterapi türüdür (konuşma terapisi de denir). Yaş regresyon terapisi ve geçmiş yaşam regresyon terapisi bu yöntemin iki versiyonudur.İlk olarak Avusturyalı nörolog ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud tarafından geliştirilen uygulama , geçmiş…