REGRESYON İLE NELER ÇÖZÜME ULAŞIR.

Regresyon terapisi zihinsel, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklarımızın tedavisinde kullanılan bir terapi şeklidir. Tümünü kapsamaktadır çünkü bir bireyin genel olarak sağlıklı olması demek zihin, ruh ve bedenin uyum içinde olması demektir.

Regresyon terapisi zihinsel, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklarımızın tedavisinde
kullanılan bir terapi şeklidir. Tümünü kapsamaktadır çünkü bir bireyin genel
olarak sağlıklı olması demek zihin, ruh ve bedenin uyum içinde olması demektir.
Zihnin çok fazla çalıştığı durumlar bir zaman sonra bizde kaygı
Bozukluğu yapacaktır. Ya da çocukken maruz kaldığımız şiddet, taciz gibi ağır
travmalar ruhumuzda büyük yaralar açacaktır. Zihin ve ruhta farkına varılmayan
ve/veya önemseyen bu olumsuz duygular tedavi edilmediği sürece fiziksel
sağlığımızın bozulduğu noktaya kadar gidecektir. İnsan bedeni ruhsal ve zihinsel
sorunların oluştuğu dönemde bedensel olarak savunma sisteminin de
düşmesine neden olur. Ve birçok önemli fiziksel hastalığın kök nedeninde
hayata karşı barındırdığımız negatif duygular mevcuttur. Birçok danışan ne yazık
ki hastalığına tıp biliminin artık çare bulamadığı durumlarda alternatif bir yol
olarak bizleri tercih etmektedir. Ancak fiziksel olarak yakalandığımız
hastalıkların kök nedeni zaten yaşadığımız psikolojik sorunlar, stres, kaygı vb.
negatif duygulardır. İyileştirilemeyen bu duygular vücutta blokaja neden
olmaktadır.
Dolayısıyla regresyon terapi çocukluk dönemimizden gelen korku, kaygı,
önlenemeyen öfke atakları, fobiler, depresyon, panik atak, psikolojik travmalar
gibi birçok duygusal ve psikolojik sorunun tedavisinde kullanılır. Hatta fiziksel
rahatsızlıklarda modern tıbbın yanında danışanın ruhsal olarak rahatlamasını
sağlamaktadır.
Fiziksel rahatsızlığı olan ve tedavi alan bazı danışanlarda gözlemlediğimiz;
Tıbbi tedavi ile birlikte alınan regresyon terapisi hastalığın seyrini olumlu yönde
etkilemektedir. Regresyon terapisinin buradaki önemi kişinin duygusal

travmalarının kök nedenini algılayıp, oluşan farkındalık sonrası fiziksel bedenin
bu farkındalığa yanıt vermesi sonrası bağışıklık sisteminin güçlenmesidir.
Aynı şekilde madde bağımlılığı, sigara, alkol , sevgi bağımlılığı gibi kişinin
hayatını bloke eden birçok bağımlılıkta terapi yöntemiyle çözülebilmektedir.